Trauma therapie Amsterdam

Een trauma kan ontstaan na een heftige gebeurtenis waarin sterke emoties spelen, zoals een verkeersongeluk. Die emoties kun je vaak op het moment zelf niet voelen maar uiten zich later in lichamelijke en psychische klachten, zoals gebrek aan concentratie, angstgevoelens, stress, slapeloosheid en vermijdingsgedrag privé of op het werk. Er ontstaat vaak ook een overlevingsstrategie.

En je kunt last hebben van ontwikkelingstrauma’s die meer geleidelijk zijn ontstaan, vaak in je (vroege) jeugd. Daardoor ben je je vaak niet bewust dat je een trauma hebt. Je leert onbewust een overlevingsstrategie te hanteren die je beschermt en eigenlijk heel effectief is om goed te overleven. Maar later in je leven eist je trauma en je overlevingspatroon vaak wel zijn tol. Ga aan de slag met je schokkende gebeurtenis bij Trauma Therapie Amsterdam.

Trauma’s belemmeren je vaak later

Je overlevingsstrategie helpt je vaak op de korte termijn. Je beschermt je eigenlijk heel effectief tegen angst en onveilige situaties. Maar later kan het trauma je fors belemmeren. Je reageert vaak niet adequaat op uitdagingen in je leven en je krijgt last van emotionele problemen of lichamelijke problemen, zoals stress en burn-out.

Je kan last krijgen van problemen als:

 • angst of boosheid die buiten proportie zijn
 • onzekerheid en zelfkritiek, een negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
 • veel stress, ook bij situaties die objectief gezien niet zo stressvol zijn
 • gevoelens van gebrek aan verbinding, vervreemding, dissociatie en bindingsangst
 • de neiging je terug te trekken en te isoleren
 • neerslachtigheid of depressie
 • hulpeloosheid, wanhoop of machteloosheid
 • energie uit balans: soms veel energie dan weer lusteloos of uitgeput, oververmoeid, slecht slapen
 • een leven of werksituatie volhouden die ongezond is of ongelukkig maakt.

Herken je een of meerdere van deze klachten?

Emotie-regulatie en lichaamsgerichte therapie

Als je veel last hebt van de gevolgen ervan is het belangrijk dat je een trauma goed verwerkt. Dat kan bijna niemand in zijn of haar eentje. Belangrijk in trauma-verwerking is dat je de emoties en lichamelijke ervaringen leert voelen en ervaren, in een veilige omgeving. In het ervaren ervan en in het delen met de therapeut kunnen de emoties en de lichamelijke ervaringen een bedding krijgen. En de weg weer vinden naar je veilig voelen in je zelf en in het contact met je omgeving.

Herstel van trauma: mijn aanpak

We vertrekken steeds vanuit een veilige basis. Ik check steeds bij je of je je (nog) veilig voelt. En of nog in je zogenaamde Window of Tolerance bent.

We werken op meerdere niveaus:

 • vanuit het denken: welke gedachten heb je? Welke geven je stress en onveiligheid? Kloppen die gedachten? Vaak zijn er verkeerde conclusies getrokken.
 • vanuit je emoties: emotie regulatie. Welke emoties heb je? Juist bij emoties is het van belang dat je je veilig voelt en dat de emoties een vertrouwde bedding hebben, vanuit onze gezamenlijke veilige contact. Je leert je emoties een veilige bedding te geven
 • vanuit je lichaam: welke sensaties voel je? Is er pijn of angst? Kun je ook de kracht van je lichaam voelen? De stevigheid en energie in je lichaam?
 • vanuit positieve ervaringen: hoe heb je het tot nu toe klaargespeeld? Welke kwaliteiten en krachten heb je ingezet?
 • vanuit ons veilige contact: we creëren samen een veilige bedding, steeds weer check ik of je veilig voelt
 • vanuit cognitie: ik instrueer je over oorzaken van trauma. En ik leg je belangrijke concepten uit als Window of Tolerance, de werking van het autonome zenuwstelsel en het emotionele brein, emotie regulatie, trauma-overtuigingen, karakter structuren ten gevolge van trauma, overlevingsstrategieën, (on)veilige hechting en over het herstelpad van trauma.

Diepgaande en praktische aanpak

Mijn aanpak is diepgaand en praktisch. Diepgaand om bewust te worden van de trauma-ervaring en de emoties en gedachten die er bij een rol spelen. En praktisch: een trauma brengt door de er mee gepaard gaande overlevingsstrategie vaak ineffectief gedrag met zich mee. De neiging om je te isoleren en het alleen, zonder hulp, te doen. Belangrijk is dat jij je behoefte aan verbinding en hulp voelt. Ik kan je stimuleren om assertief te zijn, je verlangens en je grenzen te uiten en weer meer verbinding aan te gaan.

Veiligheid en vertrouwen herstellen

Wat tijdens de therapie belangrijk is, is dat jij je veilig voelt in het contact met mij.
Neem contact met mij op en deel je ervaringen. Dat lucht vaak al enorm op en is het begin van je verwerking. Ik kan je helpen om je weer te herstellen en veilig te voelen en echt contact aan te gaan in je leven en werk.

Neem contact met mij op
Bel mij of vul mijn contactformulier in als je vragen hebt over trauma therapie. Het maakt niet uit wat je vraag, klacht of probleem is, ik help je graag.